Bestuursleden

Alex Van Huffel - Competitieverantwoordelijke, trainer
Christina Schmitz - Jeugdtrainer
Evelyne Steensels - Secretaris, penningmeester, jeugdtrainer
Joris Bosman - Voorzitter, trainer
Jozef Meynaerts - Mentor, hoofdtrainer
Petrus Vanseer - Hulptrainer
Sarah Verrijt - Webmaster, aspirant hulptrainer
Sven Verhavert - Aspirant hulptrainer
Gert Verhavert - Trainer